Algemene informatie

  • Duur: 1-dag
  • Prijs: € 595
  • Accreditatie: PE 6

Startdata

KNB Grensoverschrijdend gedrag in de notarispraktijk

Grensoverschrijdend gedrag in de notarispraktijk

Hoe om te gaan met ontoelaatbaar gedrag van een cliënt? De afgelopen jaren is onze maatschappij gekanteld naar een risicomaatschappij waarin burgers in toenemende mate hun rechten opeisen. Daarbij wordt grensoverschrijdend gedrag en agressie tegenover dienstverleners vaak niet geschuwd. Ook het notariaat heeft hiermee te maken. Grensoverschrijdende incidenten kunnen op u als (kandidaat-) notaris veel impact hebben: cliënten die ontoelaatbaar gedrag vertonen als gevolg van een gedragsstoornis, of door hun eigen definitie van partijdigheid. En dan is er nog de categorie cliënten die zich op het eerste gezicht normaal gedragen, maar die na verloop van tijd ‘onder je huid zijn gaan zitten’: het zogenaamde sluipverkeer. In deze training leert u om te gaan met cliënten die onacceptabel gedrag vertonen en uw grenzen (en die van collega’s) overschrijden. U leert welke typen grensoverschrijdend gedrag er zijn, waar dit gedrag vandaan komt en hoe u dit gedrag kunt beïnvloeden.

Resultaat

Na deze training: • (Her)kent u vier profielen van grensoverschrijdend gedrag, alle vier met een typerend gedragsrepertoire; dit gedragsrepertoire heeft ófwel een psychologische, ófwel een strategische functie. • Heeft u vaardigheden opgedaan om de betreffende cliënt effectief te beïnvloeden • Kunt u de twee andere strategieën - temporiseren en ingrijpen- toepassen • Heeft u zicht op de impact van het grensoverschrijdende gedrag op uzelf of op uw collega’s • Beseft u hoe belangrijk het is om als notaris en als kantoor een antwoord te formuleren op dit gedrag

Programma

Tijdens de training Grensoverschrijdend gedrag binnen de het notariaat komen de volgende onderwerpen aan bod: • Zicht op persoonlijke kwaliteiten en triggers • Voordelen van een brede aanpak, zowel op individueel, kantoor- en organisatieniveau • Omgaan met de kernwaarden vertrouwelijkheid en partijdigheid • Drie universele triggers voor escalatie • Onderscheid tussen weerstand, agressie en geweld: de mentale impact bepaalt de beïnvloedingskansen • De drie mogelijke strategieën in het omgaan met grensoverschrijdend gedrag • Vier vormen van grensoverschrijdend gedrag: hoe herken je ze en hoe kun je dit beïnvloeden? NB: Tijdens de training zullen we de privacy van alle deelnemers vanzelfsprekend waarborgen.

Trainer

Deze training wordt verzorgd door Joep Dorren. Joep is een gecertificeerde trainer en heeft als specialisatie ‘agressie en geweld’. Joep geeft trainingen over dit onderwerp aan uiteenlopende beroepsgroepen, waaronder de rechterlijke macht en de gezondheidszorg, en begeleidt individuen en teams die lijden onder de impact van een incident.

Locatie

Bussum