Persoonlijk advies?

Heb je vragen of wil je persoonlijk geadviseerd worden? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Intervisie

Intervisie is voor (kandidaat-)notarissen een belangrijk instrument voor kwaliteitsontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, onderlinge kennisdeling en onderhoud van belangrijke vaardigheden en technieken. Het is een gestructureerde manier om met vakgenoten te praten over alles wat je in het werk tegenkomt.

 

Tijdens de intervisiebijeenkomsten worden meerdere casussen besproken aan de hand van de geselecteerde intervisiemethode. De aandacht richt zich op dilemma’s of vragen over het eigen functioneren.

 

De uitkomsten van het KNB Reflectie Instrument kunnen gebruikt worden als input voor intervisie.

 

De score op de 8 competenties kan inzicht geven in de manier waarop je reageert in concrete situaties. Welke rol speelt bijvoorbeeld jouw relatief lage score op de competentie ‘Proactief’ bij de moeite die je hebt om bepaalde marktkansen te pakken? En wat is de relatie tussen jouw score op ‘Onafhankelijk adviseren’ en de rol die je als notaris wordt toegedicht in fraudebestrijding? De combinatie van intervisie en het reflectie-instrument draagt op zo’n manier bij aan jouw ontwikkeling tot futureproof (kandidaat-)notaris.


Meer weten?

Heb je vragen over of interesse in intervisie? Neem dan contact met ons op via info@dialoguebv.nl of bel ons op 035 - 54 11 844.