Persoonlijk advies?

Heb je vragen of wil je persoonlijk geadviseerd worden? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Veelgestelde vragen

Onderwerp 1: KNB Reflectie Instrument

Onderwerp 2: Persoonlijk PE-Plan

 

Over het KNB Reflectie Instrument

1.1      Hoe werkt het KNB Reflectie Instrument?

Je ontvangt na het invullen van de online vragenlijst jouw persoonlijke rapport op basis van jouw antwoorden. Dit rapport is alleen voor jou toegankelijk. Jouw antwoorden worden vergeleken met een grote, representatieve normgroep van de beroepsbevolking die de vragenlijst heeft ingevuld. Aan de hand van die vergelijking wordt jouw score op de verschillende competenties bepaald.

 

1.2      Welke competenties horen bij de futureproof (kandidaat-)notaris?

Het profiel van de futureprof (kandidaat-)notaris kent 8 competenties.

 

Inhoud

  • Probleemoplossend vermogen
  • Onafhankelijk adviseren
  • Oog voor detail

 

Relaties

  • Interpersoonlijke sensitiviteit
  • Relaties ontwikkelen

 

Eigen rol in volle breedte

  • Zelflerend vermogend
  • Proactief
  • Ontwikkelen en coachen van anderen

Van deze competenties wordt verwacht dat zij in de toekomst het verschil kunnen gaan maken. De competenties sluiten zowel aan bij de rol van de notaris op basis van de juridische inhoud (probleemoplossend vermogen, onafhankelijk adviseren en oog voor detail), als bij zijn rol op basis van de relatie met de cliënt (interpersoonlijke sensitiviteit en relaties ontwikkelen). Daarnaast is een aantal competenties opgenomen die van belang zijn voor het vervullen van de eigen rol in de volle breedte (zelflerend vermogen, proactiviteit en ontwikkelen/coachen van anderen).

 

1.3      Wat kan ik met het rapport van het KNB Reflectie Instrument?

Inzicht
Het rapport geeft inzicht in hoe je scoort op de competenties van de futureproof (kandidaat-)notaris. Hoe sta je ervoor en wat kun je nog verbeteren? Misschien is het een bevestiging van iets wat je al wist, maar het kan ook leiden tot nieuwe inzichten.

 

Zelfreflectie
Die nieuwe inzichten kun je weer op een aantal manieren gebruiken. Zij geven handvatten om aan de slag te gaan met zelfreflectie, door bijvoorbeeld samen met collega’s, studiegenoten, vrienden of familie buiten het notariaat stil te staan bij persoonlijke ontwikkeling. Stel je je voor dat je in jouw werk of privéleven regelmatig aanloopt tegen dezelfde situatie: de dossiers op jouw bureau stapelen zich op, waardoor je door de bomen het bos niet meer ziet. Uit jouw rapport blijkt dat je hoog scoort op 'Oog voor detail'. Hoe verhoudt jouw goede score op deze competentie zich tot de snelheid waarop je de stapel dossiers kan verwerken? Het een sluit het ander niet uit natuurlijk, maar hoe ga je hiermee om? Een vraag om bij stil te staan tijdens zelfreflectie.

 

Persoonlijke ontwikkeling
Je kunt het rapport ook gebruiken om op basis van jouw ontwikkelpunten een keuze te maken uit één of meerdere trainingen uit de Futurepro(o)f Notaris Academy of als input voor jouw persoonlijk ontwikkelplan, het PE-plan.

 

1.4      Kan ik het KNB Reflectie Instrument ook meerdere keren invullen?

Dit is mogelijk. Sterker nog: Dit wordt zelfs aangeraden. Gedrag en voorkeuren die in het rapport naar voren komen, kunnen in de loop van de tijd veranderen. Ze zijn afhankelijk van jouw persoonlijke omstandigheden en de rol die je op kantoor vervult. Door het instrument meerdere keren tijdens je loopbaan in te vullen, meet je jouw eigen ontwikkeling en word je zelfreflectie bevorderd. Bijvoorbeeld op het moment dat je nadenkt over een volgende stap in jouw carrière.

 

1.5      Is het KNB Reflectie Instrument anoniem?

Ja. Jouw gegevens en antwoorden worden geanonimiseerd opgeslagen en gebruikt om jouw persoonlijke rapport en ontwikkeltips te genereren. Dit rapport is alleen voor jou toegankelijk.

 

1.6      Wat gebeurt er verder met de data in het KNB Reflectie Instrument?

De geanonimiseerde data worden ook gebruikt om het instrument doorlopend te verbeteren. Daarnaast kan de KNB deze gebruiken om ervoor te zorgen dat er een actueel aanbod van leermogelijkheden voor de leden is. De opgeslagen data zijn op geen enkele manier herleidbaar tot individuen.

 

 

Over het Persoonlijk PE-Plan

2.1      Hoe werkt het opstellen van een persoonlijk PE-plan?

Je stuurt een e-mail aan pe@knb.nl waarin je meldt dat je interesse hebt in het opstellen van een persoonlijk PE-plan. Na ontvangst van jouw mail wordt de optie 'PE plan 2021 2022' zichtbaar gemaakt in PE-online. Vervolgens stel je jouw plan op aan de hand van een aantal vaste vragen.

 

2.2      Wie controleert mijn persoonlijk PE-plan?

In de basis moet jouw plan voldoen aan twee criteria: het moet goedgekeurd en actueel zijn. Nadat je jouw plan hebt ingediend in PE-online wordt jouw plan beoordeeld door de KNB. Deze beoordeling vindt plaats op basis van de consistentie en toepasbaarheid van jouw antwoorden. Past de leervorm die je kiest bij het doel dat je ermee wil bereiken? Zijn jouw doelen SMART geformuleerd? Indien noodzakelijk neemt de KNB contact met jou op om jouw plan verder aan te scherpen. 

 

2.3      Mijn persoonlijk PE-plan is goedgekeurd. En nu?

(Kandidaat-)notarissen die van deze optie gebruik maken dienen te beschikken over een goedgekeurd en actueel PE-plan. Dit betekent dat het de bedoeling is dat je jouw plan periodiek aanvult of wijzigt. Ook kun je vermelden of een bepaald doel, dat je je had voorgenomen door het volgen van de geplande leeractiviteit, is bereikt. De noodzaak om jouw plan één of twee keer per jaar te actualiseren, stimuleert dat je reflecteert op wat er nodig is om bij te blijven of verder te ontwikkelen.

 

2.4      Ik ben (kandidaat-)notaris. Hoe gebruik ik het KNB Reflectie Instrument als input voor mijn persoonlijke PE-plan?

Nadat je het KNB Reflectie Instrumenten hebt ingevuld, krijg je een rapport opgestuurd dat opgesteld is aan de hand van de acht competenties van de Futurepro(o)f notaris. Het rapport kun je als input gebruiken voor jouw persoonlijke PE-plan.

Indien gewenst kun je jouw score laten bekijken door een adviseur van PSI Cubiks, de organisatie met wie de KNB het instrument heeft ontwikkeld. Op de webpagina waar je ook de vragenlijst hebt ingevuld, kun je aangeven gebruik te willen maken van deze professionele blik. De kosten van zo’n sessie zijn voor eigen rekening.


Heb je een andere vraag?

Neem dan contact met ons op via info@dialoguebv.nl of bel ons op 035 - 54 11 844.